Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Usługa równania dróg na terenie gminy Grodziec - ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
Usługa równania dróg na terenie gminy Grodziec - ogłoszenie o wszczęciu postępowania. Drukuj E-mail

RG.341-1/07

Grodziec, 2007-02-26

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

nazwa zamówienia:

"Usługa równania dróg gruntowych i żwirowych na terenie gminy Grodziec".

 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 Gmina Grodziec

ul. Główna 17 

62-580 Grodziec

strona www: www.grodziec.pl 

e-mail:

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od godz. 7:45 do 15:45 

2) Określenie trybu zamówienia:

 Zapytanie o cenę.

 3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest usługa równania dróg gruntowych i żwirowych na terenie gminy Grodziec.

Powierzchnie równania szacuje się na około 70 km przy użyciu równiarki.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnionych pracowników oraz niezbędny sprzęt potrzebny do wykonania zamówienia.

Prace będą wykonywane od poniedziałku do soboty od godz. 08:00 do godz. 16:00.

Każdorazowo rozpoczęcie prac nastąpi po telefonicznym zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy konieczności wyrównania drogi.

Obie strony po dokonaniu wizji na miejscu określą zakres robót.

odbiór usługi nastąpi również po dokonaniu wizji lokalnej i protokolarnym odbiorze wykonanego zakresu pracy raz w tygodniu.

Płatność za wykonanie usługi nastąpi na podstawie ilości przeprowadzonych godzien wykazanych na karcie sprzętu przedłożonej do zatwierdzenia pracownikowi Urzędu Gminy. 

Wspólny Słownik Zamówień:

 45233146-6 - roboty w zakresie naprawy dróg

45262320-0 - wyrównywanie

4) Termin wykonania zamówienia:

  Od podpisania Umowy do 31 grudnia 2007r. 

5) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

 

100%

6) miejsce i termin składania ofert:

  w siedzibie zamawiającego

Gmina Grodziec

ul. Główna 17

62-580 Grodziec

Pokój nr 7

do dnia 2007-03-07 do godz. 10:00

7) miejsce i termin otwarcia ofert:

  w siedzibie zamawiającego

Gmina Grodziec

ul. Główna 17

62-580 Grodziec

Sala Narad

do dnia 2007-03-07 do godz. 10:00                         

8) data zamieszczenia ogłoszenia: 2007-02-26

Gmina Grodziec

reprezentowana przez Wójta Gminy

Piotra Juszczaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Poprzedni   Następny >