Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Organizacje pozarządowe arrow Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec - konsultacje
Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec - konsultacje Drukuj E-mail

Grodziec, dnia 06 kwietnia 2011 roku

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Grodziec 

O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011” 

Na podstawie uchwały Nr III/8/2010 rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grodziec ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011”.

1.      Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011”

2.      Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Data rozpoczęcia konsultacji     - 13.04.2011
Data zakończenia konsultacji     - 17.04.2011

3.      Formy konsultacji

1)      przyjmowania opinii i uwag  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, na adres Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec,

2)      umieszczenia na stronie internetowej www.grodziec.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag
drogą  elektroniczną na adres mailowy:

4.      Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

WWW.grodziec.pl /zakładka Organizacje pozarządowe/
www.bip.grodziec.pl /zakładka Komunikaty/

                                                                                              /-/ Z-ca Wójta Gminy 
                                                                                                   Beata Nowicka

Załączniki.zip

< Poprzedni

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange