Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Usługa dowozu dzieci wraz z opieką - ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne.
Usługa dowozu dzieci wraz z opieką - ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne. Drukuj E-mail
RG.341-4/06
                                                                                         Grodziec, dn. 2006-08-14

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Nazwa zamówienia:
„Usługa dowozu  dzieci  wraz z opieką do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w  Lipicach i Szkoły Podstawowej w Biskupicach”. 

1) Nazwa  i adres zamawiającego:
Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec
www.grodziec.pl

Godziny urzędowania: pon.-pt. 7:45-15:45

2) Określenie trybu zamówienia:
Zapytanie o cenę.
 
3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa dowozu dzieci wraz z opieką, która w zakresie obejmuje:
a) 3 autokary z 3 kierowcami wraz z 3 osobami sprawującymi opiekę ( z zastrzeżeniem, że osoba sprawująca opiekę nie może być kierowcą autobusu)
Trasa obejmuje 360 km dziennie (drogi żwirowe - utwardzone 40 %,
drogi asfaltowe 60 %) 
Czas dowozu od ok. 6.45 do ok. 16.30 (szczegółowo określa harmonogram tras)
Liczba dzieci dowożonych do szkół wynosi ok. 275 
Dowóz obejmuje przewóz dzieci z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego  do szkół i z powrotem wraz z  zapewnieniem im opieki.
Wykonawca jest zobowiązany  zatrudniać w okresie realizacji zamówienia trzech opiekunów  do przewozu dzieci, którzy są pełnoletni, posiadają zdolności do czynności prawnych.
Do obowiązków opiekuna należeć będzie:
- zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu dowożonych do szkół dzieci
- opieka i zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie przejazdu
- ustalanie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy
- w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci , nie dopuszczenie do ich przewozu
- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za powyższe obowiązki
Szczegółowy zakres tras i godziny przejazdów określa harmonogram tras oraz mapa tras.

Brak możliwości składania ofert częściowych.


Wspólny Słownik Zamówień:
60117200-3 - wynajem autobusów autokarów wraz z kierowcą;
85312110-3 - usługa opieki dziennej nad dziećmi.

4) Termin wykonania zamówienia:
Od 04.09.2006r. do 22.06.2007r.

5) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
Waga
cena

 

100%

 

6) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec
Pokój nr 7

do dnia 2006-08-23 do godz. 12:00

7) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec
Sala Narad

dnia 2006-08-23 o godz. 12.30.
                         

8) data zamieszczenia ogłoszenia: 2006-08-14

 

 

            Gmina Grodziec
reprezentowana przez Wójta Gminy
             Piotra Juszczaka
< Poprzedni   Następny >