Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Budowa drogi gminnej Łagiewniki - Wielołęka - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Budowa drogi gminnej Łagiewniki - Wielołęka - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Drukuj E-mail

 

RG.341-3/06
                                                                                       Grodziec dnia, 03 sierpień 2006r.

 

Gmina Grodziec
Ul. Główna 17
62-580 Grodziec

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę drogi gminnej Łagiewniki - Wielołęka" na potrzeby Gminy Grodziec. Nr sprawy: RG.341-3/06.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmina Grodziec informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane
„MELBUD” D&S Pilarczyk Spółka Jawna
Modła Księża 12
62-571 Stare Miasto

Cena wybranej oferty wynosi: 293 715,34 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena) i spełniająca warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 Pzp Gmina Grodziec informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

_________________________________

Wójt Gminy Grodziec

Piotr Juszczak

< Poprzedni   Następny >