Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Ogłoszenia i informacje arrow Wybory
Komunikat dla mieszkańców gminy Grodziec Drukuj E-mail

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRODZIEC

         Przypominam Państwu, że zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. - w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876 ze zm.) właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany AZBEST, jest zobowiązany do dokonywania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.
       Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mają obowiązek przedłożyć jeden egzemplarz informacji Wójtowi Gminy Grodziec, a drugi przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
       Pozostałe podmioty (inne niż osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami) jeden egzemplarz informacji przekazują marszałkowi województwa (z pominięciem wójta).
        Informacje, o których mowa podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
      Należy nadmienić, że zgodnie z art. 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 r. Nr 26 poz. 627 ze zm.) nie przekazywanie okresowo wójtowi w/w informacji podlega karze grzywny.
     
Nie wywiązywanie się z w/w obowiązków może również skutkować brakiem możliwości skorzystania z ewentualnego dofinansowania demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest (w tym pokryć dachowych azbestowo-cementowych).
Przedmiotową informację należy składać do Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17.

Dodatkowe informacje są udzielane pod nr telefonów:
063/2485500 wew. 24            063/2485500 wew. 25  
INDYWIDUALNE ANKIETY DO POBRANIA U SOŁTYSA ORAZ W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC
                                                                                                     Wójt Gminy Grodziec
                                                                                                                                         /-/ Piotr Juszczak
Druki informacji do pobrania .zip

< Poprzedni   Następny >