Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Budowa drogi gminnej Łagiewniki-Wielołęka - ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Budowa drogi gminnej Łagiewniki-Wielołęka - ogłoszenie o wszczęciu postępowania Drukuj E-mail

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:    
Gmina Grodziec

 

Adres pocztowy:    
Ulica:
Ul. Główna
Miejscowość:    
Kod pocztowy:    
Województwo:    
Grodziec
62-580
wielkopolskie

 

Osoba upoważniona do kontaktów:
Telefon:
Marta Izydorczyk- Tama
063 248 55 00 wew. 23
e-mail:
Fax:

 


063 248 55 00 wew. 22

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.grodziec.pl

 

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

 

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

 

Określenie przedmiotu zamówienia:
"Budowa drogi gminnej Łagiewniki – Wielołęka". Budowa obejmuje odc. o długości 1115 m i  szerokości 3,5 m. polegającej na wykonaniu  koryta, podbudowy z tłucznia wapiennego grub. 20 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego dla KR1 na powierzchni 3986,67 m 2, zjazdy gospodarcze oraz plantowanie poboczy od 0,5 m do 0,75 m.

 

Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena

 

Terminy:  (jeżeli dotyczy)

 

Termin składania ofert:  
Data:    2006/08/01

 

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec
pokój nr 7
< Poprzedni   Następny >