Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania RG.341-5/09 Dostawa oleju dla potrzeb grzewczych
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania RG.341-5/09 Dostawa oleju dla potrzeb grzewczych Drukuj E-mail

Grodziec, 2009-11-02

RG.341-5/09

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580, Grodziec

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-5/09. Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2009/2010”

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje  o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Zamawiający pisząc SIWZ oraz Formularz ofertowy nie uściślił ,, miejsca” z którego ma być podana cena ofertowa. Nie zaznaczył w przedmiotowych dokumentach czy to ma być cena podana ze strony Producenta czy też cena z faktury zakupu od Producenta w danym dniu. Jest to wada, która wprowadziła w błąd oferentów co wynikło z protestów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych – postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie będzie przeprowadzone ponownie w najbliższym czasie.

Wójt Gminy Grodziec

____________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Poprzedni   Następny >