Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przebudowa drogi gminnej Wielołęka-Jaroszewice - ogłeszenie o wszczęciu postępowania
Przebudowa drogi gminnej Wielołęka-Jaroszewice - ogłeszenie o wszczęciu postępowania Drukuj E-mail
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa:    
Gmina Grodziec

 

Adres pocztowy:    

 

Ulica:
Ul. Główna
Miejscowość:    
Kod pocztowy:    
Województwo:    
Grodziec
62-580
wielkopolskie

 

Osoba upoważniona do kontaktów:
Telefon:
Marta Izydorczyk- Tama
063 248 55 00 wew. 23
e-mail:
Fax:

 


063 248 55 00 wew. 22

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.grodziec.pl

 

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

 

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

 

Określenie przedmiotu zamówienia:
"Przebudowa drogi gminnej Wielołęka – Jaroszewice". Przebudowa obejmuje odcinek o długości 2,1km i szr. 4 m. polegająca na wykonaniu wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniowej tłuczniem wapiennym  i ułożeniu w-wy ścieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego dla KR1 na powierzchni 8476,75 m2 wraz z wykonaniem zjazdów gospodarczych i profilowaniem poboczy o szer. 0,75m.

 

Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Terminy:  (jeżeli dotyczy)
Termin składania ofert:  
Data:    2006/08/01
Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Grodziec
Ulica: Główna 17
62-580 Grodziec
Pokój nr 7
< Poprzedni