Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Budowę drogi gminnej Królików - Biała Kolonia - Biała
Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Budowę drogi gminnej Królików - Biała Kolonia - Biała Drukuj E-mail

RG.341-1/09
Grodziec, 2009-05-20

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

nazwa zamówienia:
„Budowa drogi gminnej Królików – Biała Kolonia - Biała” 

1) Nazwa  i adres zamawiającego:
Gmina Grodziec
ul. Główna 17 
62-580 Grodziec
www.grodziec.pl

 

2) Dnia 11-05-2009 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę drogi gminnej  Królików –  B      iała Kolonia – Biała zawarto umowę z:
 
POL-DRÓG SŁUPCA S.A.
 ul. Piastów 1
36- 400 Słupca       

Cena wybranej oferty: 723 120,16 zł   brutto

3) Uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego:
oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena) oraz spełniająca warunki zawarte w SIWZ.

                                                                                              
Gmina Grodziec
                                                                                       
 reprezentowana przez

                                                                                                             Wójta Gminy
        / -/ 
Piotra Juszczaka 

< Poprzedni   Następny >