Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego RG.341-8/08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego RG.341-8/08 Drukuj E-mail

Grodziec,dn.16.10.2008r.

RG.341-8/08                                                                                    

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-8/08. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2008/2009”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

"Morfeusz-Technika Grzewcza" Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 39

88-230, Piotrków Kujawski

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena)

i spełniająca warunki udziału w postępowaniu

 - cena złożonej oferty  2,61 zł za 1 l.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Nazwa wykonawcy:  Zakład Usługowo – Handlowy „NAFTOHURT” - Jerzy Sasiński

Adres Wykonawcy:   Ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno           

Liczba pkt. w kryterium cena:  98,1 pkt

Łączna punktacja oferty:  98,1 pkt

Oferta nr 2

Nazwa wykonawcy:       MORFEUSZ – TECHNIKA GRZEWCZA” Sp. z o.o.    

Adres Wykonawcy:  :      ul Dworcowa 39,  88-230 Piotrków Kujawski   

Liczba pkt. w kryterium cena:  100  pkt.

Łączna punktacja oferty:   100  pkt

Oferta nr 3

Nazwa wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ”PETROMOT”

Adres Wykonawcy: ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk

Oferta odrzucona

                                                                                                                           

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

    Wójt Gminy
/-/ Piotr Juszczak

  

 

 

 

< Poprzedni   Następny >