Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Ogłoszenie (zawiadomienie) o wyborze oferty: Przebudowa drogi gminnej Grodziec-Lądek-Krolików-Lipice
Ogłoszenie (zawiadomienie) o wyborze oferty: Przebudowa drogi gminnej Grodziec-Lądek-Krolików-Lipice Drukuj E-mail

RG.341-6/08                                                                                     Grodziec, 2008-07-22

 

                                                                                             

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-6/08. Nazwa zadania „Przebudowa drogi gminnej Grodziec – Lądek –Królików - Lipice”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane 

MELBUD D&S Pilarczyk Sp. J.

Modła Książa 12, 62-571 Stare Miasto 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena) i spełniająca warunki udziału w postępowaniu

 - cena złożonej oferty  1 133 295,39 zł

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Nazwa wykonawcy:          Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz    

Adres Wykonawcy:           UL Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

Liczba pkt. w kryterium cena:   81,95  pkt

Łączna punktacja oferty:  81,95  pkt

 Oferta nr 2

Nazwa wykonawcy:             „POL-DRÓG KONIN” S.A.

Adres Wykonawcy:              Ul. Marantowska 13, 62-510 Konin 

Liczba pkt. w kryterium cena   93,71   pkt.

Łączna punktacja oferty:  93,71 pkt

Oferta nr 3

Nazwa wykonawcy:             Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane  MELBUD D&S Pilarczyk Sp. J.

Adres Wykonawcy:            Modła Książa 12, 62-571 Stare Miasto 

Liczba pkt. w kryterium cena: 100  pkt

Łączna punktacja oferty:  100  pkt

Oferta nr 4

Nazwa wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych „TURDROG”

Zygmunt Kucharski        

Adres Wykonawcy: ul Górnicza 10, 62-700 Turek               

Liczba pkt. w kryterium cena:  97,17  pkt

Łączna punktacja oferty:   97,17  pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie  odrzucono żadnej z ofert .

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje że nie  wykluczono  z udziału w postępowaniu żadnego  wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy Grodziec

< Poprzedni   Następny >