Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Organizacje pozarządowe arrow Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Drukuj E-mail

Image Gmina Grodziec na swoim terenie posiada ogniwo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. TPD jest stowarzyszeniem pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Grodźcu jest rzecznikiem dziecka, promuje i chroni jego prawa, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób za nie odpowiedzialnych. Jedną z wielu funkcji współczesnych placówek TPD jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej.

Image Podstawową komórką, która realizuje tę funkcję poza szkołą jest na naszym terenie Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, które mieści się w Szkole w Lipicach . Ognisko jest czynne w ciągu całego roku w poniedziałki i czwartki. 
Głównym zadaniem Towarzystwa jest współudział w tworzeniu właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży:

Image1. Organizacja  pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin biednych, rozbitych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną.
2.Podejmowanie  działań mających na celu poprawę zdrowia dzieci.
3. Udzielanie pomocy rodzicom w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.
4. Organizacja  i zabezpieczenie  wypoczyneku wakacyjnego dla dzieci.
5. Zapobieganie  umieszczaniu dziecka poza rodziną. Organizowanie  i prowadzenie  działalności   opiekuńczej  i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego, współdziałanie z administracją rządową i samorządami w tworzeniu zastępczych środowisk wychowania rodzinnego, głównie w kraju, jak: rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze i adopcyjne, diagnozowanie   tych    rodzin  i   dzieci.
6. Inicjowanie  i rozwijanie  specjalistycznych  formy pomocy rodzinie w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego. Integracja  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie  odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw.
7. Promowanie  wśród dzieci postaw proekologicznych .
8. Inicjowanie  społecznych  ruchów  rodziców i innych osób dorosłych zainteresowanych wychowaniem i niesieniem pomocy dzieciom.
9. Ochrona  dzieci przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, profilaktyka w zakresie uzależnień, w tym szczególnie alkoholizmu i narkomanii.
10. Wspieranie  i promowanie  twórczości  artystycznej dzieci oraz  jej prezentacja  w różnych formach.
Image Ponadto TPD w Grodźcu organizuje konkursy plastyczne, jednym z takich konkursów był konkurs pod nazwą  „W pułapce uzależnień” nagrodzony  podczas obchodów  „Dni Grodźca”. Podczas    ferii     zimowych   w szkołach  organizowane są  zimowiska  dla dzieci.
W ramach zajęć profilaktyczno – terapeutycznych  w zakresie problemów alkoholowych  organizowanych  przez nauczycieli sfinansowane są wyjazdy na basen  dzieci. W okresie wakacyjnym organizowane i finansowane są przez GKRPA półkolonie letnie posiadające w swoim programie zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne w zakresie problemów alkoholowych i innych uzależnień. TPD  zorganizowało także Zieloną Szkołę.

Zielona Szkoła w Soli

< Poprzedni   Następny >

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange