Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow unieważnienie postepowania- zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów
unieważnienie postepowania- zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Drukuj E-mail

RG.341-4/08

Grodziec, 2008-04-10

ZAWIADOMIENIE, OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  RG. 341- 4/08

Nazwa zadania: „Zakup pojazdu- mikrobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Grodziec.”

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Brak złożonej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust 1. pkt 1 Zamawiający unieważnia postępowanie  o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wójt Gminy Grodziec

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Poprzedni   Następny >