Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej Drukuj E-mail

RG.341-2/08                                                                         Grodziec, 2008-02-13

                                                                                             

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. Numer sprawy: RG.341-2/08. Nazwa zadania:  Wykonanie projektu  budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Stary Borowiec, Stare Grady  i Nowe Grady, Aleksandrówek

- gmina Grodziec

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne INŻYNIERIA  s.c.

Ul. Wiśniowa 8, 62-510 Konin  

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena) i spełniająca warunki udziału w postępowaniu

 - cena złożonej oferty  107 604,00 zł.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Nazwa wykonawcy:            Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń  Wodnych

 w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie                                                                                                     

Adres Wykonawcy:      ul. Okólna 59, 62-510 Konin

Liczba pkt. w kryterium cena:  82,35 pkt

Łączna punktacja oferty:   82,35 pkt

 Oferta nr 2

Nazwa wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Specjalistyczne INŻYNIERIA  s.c.

Adres Wykonawcy:   Ul. Wiśniowa 8, 62-510 Konin  

Liczba pkt. w kryterium cena: 100 pkt.

Łączna punktacja oferty:   100  pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie  odrzucono żadnej z ofert .

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje że nie  wykluczono  z udziału w postępowaniu żadnego  wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 Wójt Gminy Grodziec

 

 

 

 

 

 

 

< Poprzedni   Następny >