Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Ogloszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Dostawę oleju opałowego dla potrzeb grzewczych
Ogloszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Dostawę oleju opałowego dla potrzeb grzewczych Drukuj E-mail

RG.341-11/07                                                                                   Grodziec, 2007-10-01

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-11/07. Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2007/2008

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ‘PETROMOT”ul. Konińska 45,

62-560 Skulsk

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena) i spełniająca warunki udziału w postępowaniu

 - cena złożonej oferty  2,34 zł za 1 l.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Nazwa wykonawcy:  MORFRUSZ – TECHNIKA GRZEWCZA” Sp. z o.o.             

Adres Wykonawcy:      ul Dworcowa 39,  88-230 Piotrków Kujawski   

Liczba pkt. w kryterium cena:  98,3 pkt

Łączna punktacja oferty:  98,3   pkt

 Oferta nr 2

Nazwa wykonawcy:       IMSO Ki Sp. zo.o.

Adres Wykonawcy:  ul. Piłsudskiego 56, 75-525 KOSZALIN     

Liczba pkt. w kryterium cena:  92,9  pkt.

Łączna punktacja oferty:   92,9  pkt

Oferta nr 3

Nazwa wykonawcy KDM Spółka zo.o., KDM WROCŁAWSKI

Adres Wykonawcy:  Ul.Długosza 2-6 51-162 Wrocław

Liczba pkt. w kryterium cena: 93,2 pkt

Łączna punktacja oferty: 93,2 pkt

Oferta nr 4

Nazwa wykonawcy:  Zakład Usługowo – Handlowy „NAFTOHURT” - Jerzy Sasiński

Adres Wykonawcy: Ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno           

Oferta odrzucona

Oferta nr 5

Nazwa wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ‘PETROMOT”

Adres Wykonawcy: ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk

Liczba pkt. w kryterium cena: 100 pkt

Łączna punktacja oferty: 100 pkt

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

Wójt Gminy Grodziec

Kierownik Zamawiającego

< Poprzedni   Następny >