Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Ogłoszenie o wyborze oferty na uslugę dowozu wraz z opieką dzieci.
Ogłoszenie o wyborze oferty na uslugę dowozu wraz z opieką dzieci. Drukuj E-mail

RG.341-6/07                                                                                     Grodziec, dn. 2007-08-07

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE OFERTY

Gmina Grodziec informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: "Usługa dowozu wraz z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Lipicach i Szkoły Podstawowej w Biskupicach" wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe

Sapikowski Wojciech

Stare Grądy 34

62-580 Grodziec

Cena wybranej oferty: 3,21 zł za 1 km

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena).

Oferta uzyskała 100 pkt w wyniku obliczeń wg zastosowanego wzoru Cn/Cr x 100 = ilość pkt

Gdzie: Cn- cena oferty najniższej, Cr – cena oferty rozpatrywanej,100 wskaźnik stały.

Innych ofert nie złożono.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

_________________________________

Wójt Gminy Grodziec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Poprzedni   Następny >