Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Ogłoszenia i informacje arrow Zawiadomienie o zwołaniu XVI Sesji Rady Gminy Grodziec
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Sesji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

Grodziec, dnia 25.02.2016r.

 OS.0002.16.2016                                                                                         
                                                                                                   Mieszkańcy Gminy Grodziec
                                                                                                                  
                                                      
                   Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz.1515 ze zm./ z w o ł u j ę  XVI Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 07 marca 2016 roku /tj. poniedziałek/
                                                      o godz. 8.30 w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie międzysesyjne z działalności Referatu Rozwoju i Promocji o przeprowadzonych przetargach i złożonych wnioskach o dofinansowanie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale za 2015 rok.
9. Informacje o funkcjonowaniu służby zdrowia i Pogotowia Ratunkowego w Koninie Podstacja  w Rychwale.
10.Funkcjonowanie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu za 2015 rok.
11.Sprawozdanie za rok 2015 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wydatków realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydawane zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych.
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Grodziec za 2015 r.   
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Urzędu Gminy Grodziec jako jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2016 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2016-2028. 
18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19.Sprawy bieżące.
20.Zamknięcie XVI Sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
                                                                                            /-/ Mariusz Woźniak              

< Poprzedni   Następny >

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange