Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna
Komunikat Drukuj E-mail

ImageDrodzy Mieszkańcy !     

   W związku z nadejściem okresu zimowego i możliwością występowania obfitych opadów śniegu, przypominamy wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości, o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, a także z dróg osiedlowych i parkingów – zgodnie z art. 5, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1399 z późn. zm.) „4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”
   Jednocześnie przypominam o konieczności odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.                 
   Niedopełnienie przez właścicieli ww. obowiązków podlegać może karze grzywny zgodnie  z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1399 z późn. zm.)

< Poprzedni   Następny >
Aktualnie jest 16 gości online

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange