Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Ogłoszenia i informacje arrow Zawiadomienie o zwołaniu XIV Sesji Rady Gminy Grodziec
Zawiadomienie o zwołaniu XIV Sesji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

                                                                                                                                     Grodziec, dnia 11 grudnia 2015 roku

                                                                                                           OR.0002.14.2015                                                                                         Mieszkańcy Gminy Grodziec      

             Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.2015.1515/
                                                             
                                             z w o ł u j ę zwołaniu XIV Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
                                                     na dzień 22 grudnia 2015 roku /tj. wtorek / o godz. 9:00
                                                               w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec 


Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. nformacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Grodziec za rok 2015.
7. Sprawozdanie międzysesyjne z działalności Referatu Rozwoju Gospodarczego o przeprowadzonych przetargach i złożonych wnioskach o dofinansowanie.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Grodziec na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Grodziec na 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2015 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2015 - 2025.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie XIV Sesji Rady Gminy Grodziec.

 Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

  Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec    
/-/ Mariusz Woźniak  


< Poprzedni   Następny >

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange