Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Organizacje pozarządowe arrow Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o konsultacjach
Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o konsultacjach Drukuj E-mail

Grodziec, dnia 15 lipca 2015 roku 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Grodziec 

O prowadzeniu konsultacji projektu zmiany Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”

Na podstawie uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grodziec ogłasza prowadzenie konsultacji projektu zmiany Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”.

1.Przedmiot konsultacji:

Projekt zmiany Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”

 2.   Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Data rozpoczęcia konsultacji     - 21.07.2015
Data zakończenia konsultacji     - 28.07.2015 

 3.     Formy konsultacji

1)    przyjmowania opinii i uwag  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, na adres Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec,

2)      umieszczenia na stronie internetowej www.grodziec.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą  elektroniczną na adres mailowy:

       4.      Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

www.grodziec.pl /zakładka Organizacje pozarządowe/
www.bip.grodziec.pl /zakładka Komunikaty/         

                                                                                                    /-/ Z-ca Wójta Gminy
                                                                                                     
Dagmara Kowalska

Ogłoszenie z załącznikami

Formularz do kosultacji.doc

< Poprzedni   Następny >

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange