Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Ogłoszenia i informacje arrow Zawiadomienie o zwołaniu VII Sesji Rady Gminy Grodziec
Zawiadomienie o zwołaniu VII Sesji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

                                                                                                Grodziec, dnia 27 marca 2015 roku

                                                                                      
OR.0002.7.2015                                                          
                                                                                                     Mieszkańcy Gminy Grodziec  

                            
             Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm./ z w o ł u j ę VII Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień  1 kwietnia 2015 roku /tj. środa/ o godz. 9:00  w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec
 
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu Wielkopolska odnowa wsi na lata 2014-2020.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Grodziec uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
6.Dyskusja – wolne wnioski.
7.Zamknięcie VII Sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału  w obradach.
                         

Przewodniczący
Rady Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

< Poprzedni   Następny >

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange