Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Ogłoszenia i informacje arrow Informacja z KRUS
Informacja z KRUS Drukuj E-mail

                   KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
                      
Placówka Terenowa w Koninie informuje:

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XIII edycję Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" , Kategoria: gospodarstwa indywidualne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Państwową Inspekcją Pracy. Patronat medialny: AGROmechanika, AGRO News com .pl, AGRO SERWIS, TVP 1, Zielony Sztandar.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać osoby  pełnoletnie  prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Konkurs ma charakter ogólnokrajowy , przebiega co najmniej w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę:

·        ład  i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,

·        stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym : schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,

·        wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,

·        stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,

·         warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

·        stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,

·        rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym

·        estetyka gospodarstw

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  31 marca 2015 roku na stosownym formularzu i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są: w Placówkach Terenowych  i Oddziałach Regionalnych KRUS , w prasie, na stronie internetowej KRUS  www.krus.gov.pl oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów medialnych.

Opracowała:

Ewa Jakubowska
Kierownik Sam. Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
PT KRUS w Koninie

< Poprzedni   Następny >

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange