Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Ogłoszenia i informacje arrow Zawiadomienie o zwołaniu V Sesji Rady Gminy Grodziec
Zawiadomienie o zwołaniu V Sesji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

Grodziec, dnia 30 stycznia 2015 roku       

 OR.0002.5.2015                                                             
                                                                                              Mieszkańcy Gminy Grodziec

                            
                                            Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
                                     o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm./
                                                  z w o ł u j ę V Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
                                           na dzień 9 lutego 2015 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 9:00
                                                         w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec 

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale. 
5.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie  międzysesyjnym.
7.Sprawozdanie międzysesyjne z działalności Referatu Rozwoju Gospodarczego o przeprowadzonych przetargach 
i złożonych wnioskach o dofinansowanie.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Grodziec.
10.Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
11.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz  wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Dyskusja – wolne wnioski.
15. Zamknięcie V Sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący
Rady Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

< Poprzedni   Następny >

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange