Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Organizacje pozarządowe arrow Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o konsultacjach
Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o konsultacjach Drukuj E-mail

Grodziec, dnia 29 października 2014 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Grodziec

O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”              

Na podstawie uchwały Nr III/8/2010 rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grodziec ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”.

1.      Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015” 

2.      Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Data rozpoczęcia konsultacji     - 29.10.2014
Data zakończenia konsultacji     - 04.11.2014 

3.      Formy konsultacji

1)      przyjmowania opinii i uwag  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, na adres Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec,

2)      umieszczenia na stronie internetowej www.grodziec.pl i na tablicy ogłoszeń

urzędu projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag
drogą  elektroniczną na adres mailowy:

4.      Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu: WWW.grodziec.pl /zakładka Organizacje pozarządowe/
www.bip.grodziec.pl /zakładka Komunikaty/

                                                                                                            /-/ Z-ca Wójta Gminy
                                                                                                            Wiesława Szeflińska

        Do pobrania

1. Projekt uchwały
2. Załącznik do regulaminu                                                                  

 

< Poprzedni   Następny >

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange