Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Ogłoszenia i informacje arrow Zawiadomienie o zwołaniu XL Sesji Rady Gminy Grodziec
Zawiadomienie o zwołaniu XL Sesji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

                                            Grodziec, dnia 28 października 2014 roku             

OR.0002.40.2014

                                                                                        Mieszkańcy Gminy Grodziec  


                            
             Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
                               /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami/
                                 z w o ł u j ę XL Sesję Rady Gminy Grodziec VI kadencji
                                 na dzień 5 listopada 2014 roku /tj. środa/ o godz. 15:00
                                        w sali bankietowej przy stacji paliw w Grodźcu
 
Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym.
5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności w okresie między sesyjnym.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
8.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie kadencji 2010 – 2014.
9.Podsumowanie pracy Rady Gminy za okres kadencji 2010 – 2014.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.Sprawy bieżące.
12.Zamknięcie XL Sesji Rady Gminy Grodziec.

     
Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.                                 


                                                                                                                 Przewodnicząca Rady
                                                                                                                   Gminy Grodziec
                                                                                                                 /-./ Maria Piniecka  

< Poprzedni   Następny >

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange