Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec Drukuj E-mail

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Grodziec

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie upowszechniania kultury pn. „Muzyka dla wszystkich”.

Zarządzenie Nr RG.0050.92.2015 .pdf
Ogłoszenie z załącznikami.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec Drukuj E-mail

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodziec

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym wspierania rozwoju sportu w gminie Grodziec pn. „Wspieranie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2015”.

 Zarządzenie RG.0050.70.2015.pdf

Załącznik do zarządzenia RG.0050.70.2015.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec Drukuj E-mail

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Grodziec

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym wspierania rozwoju sportu w gminie Grodziec pn. „Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2015”.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Nr RG.0050.61.2015

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RG.0050.61.2015

Formularz do złożenia oferty

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o konsultacjach Drukuj E-mail

Grodziec, dnia 15 lipca 2015 roku 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Grodziec 

O prowadzeniu konsultacji projektu zmiany Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”

Na podstawie uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grodziec ogłasza prowadzenie konsultacji projektu zmiany Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”.

1.Przedmiot konsultacji:

Projekt zmiany Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”

 2.   Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Data rozpoczęcia konsultacji     - 21.07.2015
Data zakończenia konsultacji     - 28.07.2015 

 3.     Formy konsultacji

1)    przyjmowania opinii i uwag  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, na adres Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec,

2)      umieszczenia na stronie internetowej www.grodziec.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą  elektroniczną na adres mailowy:

       4.      Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

www.grodziec.pl /zakładka Organizacje pozarządowe/
www.bip.grodziec.pl /zakładka Komunikaty/         

                                                                                                    /-/ Z-ca Wójta Gminy
                                                                                                     
Dagmara Kowalska

Ogłoszenie z załącznikami

Formularz do kosultacji.doc

Ogłoszenie Drukuj E-mail

OGŁOSZENIE


Zarząd Stowarzyszenia Rodzina ,Kultura, Edukacja Rozwój Wsi Centrum w Grodźcu informuje że organizuje kolonie Letnie dla dzieci  z rodzin rolniczych od 9 do 16 lat w Międzywodziu ośrodek BURSZTYN koszt wyjazdu 350 zł .

Wyjazd w dniu 04 08 do 17 08 2015 ( 14 dni ,dzieci urodzone w roku 2006 do 1999 r po 1 styczniu ). Ilość miejsc ograniczona.

    

Koordynator          
  Józef Orkowski       
    Tel. Kontaktowy 692 506 194

Ogłoszenie.pdf        PROGRAM.doc

                          Image

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 29

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange