Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Nasza Gmina arrow Gospodarka i inwestycje
Warto wiedzieć... Drukuj E-mail
Broszura informacyjna o inwestycjach w 2015 roku.pdf
Wykaz inwestycji w Gminie Grodziec Drukuj E-mail

Wykaz  inwestycji w Gminie Grodziec w latach  2007 – 2014

  Inwestycje zrealizowane w 2007 roku:

1)     Budowa Hali Sportowej  przy Zespole Szkół w Grodźcu – 2 175 321,72 zł. brutto;

2)     Budowa drogi gminnej Grodziec  - Mokre – 654 093,78 zł. brutto;

3)     Budowa drogi gminnej Biskupice  -  376 096,58 zł. brutto;

4)     Budowa drogi gminnej Zaguźnica -  554 166,64 zł. brutto;

 Inwestycje zrealizowane w 2008 roku:

1)     Zakup pojazdu – mikrobus przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Grodziec – 118 354 zł. brutto;

2)     Przebudowa drogi gminnej Grodziec – Lądek – Królików - Lipice  - 1 183 723,11 zł. brutto;

 Inwestycje zrealizowane w 2009 roku:

1)     Budowa drogi gminnej Królików – Biała Kolonia – Biała – 747 544,48 zł. brutto;

2)     Przebudowa dróg gminnych Grodziec ul. Słoneczna i Szkolna210 922,50 zł. brutto.  

3)     Nadbudowa budynku szkoły  w Grodźcu z przeznaczeniem na przedszkole244 828,74 zł. brutto;

  Inwestycje zrealizowane w 2010 roku:

1)   Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek – 4 507 907,92 zł. brutto;

2)   Budowa  drogi gminnej: Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca – 430 409,48 zł. brutto;

3)    Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielołęka  163 252,68 zł. brutto;

4)    Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice  115 979,01 zł. brutto;

5)   Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Grodźcu  230 199,88 zł. brutto;

  Inwestycje zrealizowane w 2011 roku:

    1)   Roboty remontowo-budowlane obejmujące modernizację placu Ks. Abp. B. Dąbrowskiego w miejscowości Grodziec – 205 184,93 zł. brutto – etap I;

   2)   Roboty remontowo-budowlane obejmujące modernizację placu Ks. Abp. B. Dąbrowskiego w miejscowości Grodziec – 256 049,14 zł. brutto – etap II;

 3)   Budowa Zespołu Boisk Sportowych w ramach przedsięwzięcia ,,Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Grodziec – 939 820,10 zł. brutto;

   4)     Budowa drogi gminnej Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca -  214 847,58 zł. brutto;

 Brak inwestycji w roku 2012

 Inwestycje zrealizowane w 2013 roku:

1.   Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m3/d w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną – etap I”. - 1 355 074,62 zł. brutto;

 Inwestycje zrealizowane w 2015 roku:

         1.   Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 
            300m3/d w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją
            sanitarną – etap II

             

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym:   

Zakład Ochrony Środowiska, Krystyna Mitura

ul. Łobeska 14, 60-182 Poznań

     Termin zakończenia inwestycji: 31 sierpnia 2015r.

          2.  Przebudowa mostu na Rzece Bawół w ciągu drogi
              gminnej nr G489043 w km  2+0,13  w miejscowości
              Stary Borowiec

               Wykonawca robót:  Firma Budowlano-Remontowa BUDMOST 
               
Andrzej Marchlewski  Ul. Opacka 22/18 62-100 Wągrowiec

         3.  Zakup traktora i przyczepy asenizacyjnej

         
     T
raktor URSUS  9014 H, traktor fabrycznie nowy. 
              Przyczepa asenizacyjna Meprozet Kościan, poj. 8 000 L 
              

 Inwestycje w trakcie realizacji w 2015 roku:

1.   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy - Etap I

      2.  Przebudowa ulicy Wiejskiej w Grodźcu

Inwestycja finansowana  z budżetu powiatu konińskiego oraz współfinansowana przez Gminę Grodziec.

Całkowita wartość inwestycji:  1 128 812,00 zł brutto
Dofinansowanie udzielone przez Gminę Grodziec: 400 000,00 zł brutto

Informacja Drukuj E-mail

                                                                   Informacja 

               Wójt Gminy Grodziec podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 listopada 2015 roku została zakończona inwestycja pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy- Etap I”. Na realizację tego zadania Gmina Grodziec otrzymała dotację ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 150 000 zł.

Podstawowe parametry dotyczące inwestycji:
1.Szerokość drogi-  4,50m
2.Długość drogi-  1302m
3.Szerokość pobocza- 0,75m
Całkowity koszt w/w inwestycji wyniósł 612 891,62 zł.
                                                                                                            Wójt Gminy Grodziec
                                                                                                             /-/ Anna Andrzejewska

Otrzymują:
1. Informację zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziec
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grodziec
3. Sołtys Sołectwa Stare Grądy i Sołtys Sołectwa Nowe Grądy:
1)tablice ogłoszeń w Starych Grądach i Nowych Grądach
2)podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty                                                               

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange